Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning av bostadsrätt är tillåtet, men det är fortfarande alltid bostadsrättsinnehavaren som är den som huvudsakligen bor i lägenheten. För att hyra ut i andra hand krävs ett godkännande av styrelsen. Blankett för andrahandsuthyrning finns här nedan och denna ska lämnas in i god tid för styrelsen att godkänna. Styrelsen träffas en gång i månaden.

Under uthyrningsperioden är det fortfarande du som ägare av lägenheten som har huvudansvaret. Andrahandsuthyrning godkännes för ett år i taget. Om lägenheten hyrs ut utan styrelsens godkännande kan man förlora sitt medlemskap. Detta följer de av hyresnämnden uppsatta kriterierna för Andrahandsuthyrning och de tillämpliga paragraferna i bostadsrättslagen.

Följande står på hyresnämndens hemsida gällande hyressättning i andra hand:

”När en förstahandshyresgäst eller en bostadsrättsinnehavare upplåter sin bostadslägenhet i andra hand gäller hyreslagens hyressättningsregler för bostadslägenheter”

Det innebär att hyran ska vara skälig och att den inte är skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde – alltså dina grannars.

Definition på andrahandsuthyrning

Att upplåta sin lägenhet i andra hand är när någon än du själv använder lägenheten självständigt.

Andrahandsuthyrning gäller även om du lånar ut din lägenhet till någon i den närmaste familjekretsen.

Det krävs inte heller att du tar betalt av den som använder lägenheten.

Exempel på beaktansvärda skäl till andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut lägenhet i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring med mera. Du har även rättighet att hyra ut lägenhet för att provbo med partner. Andrahandshyresgästen ska alltid vara en skötsam person. Varje medlem har rätt att upplåta sin lägenhet i andra hand under 6 månader utan att inge intyg för skälet till upplåtelsen. Skälet måste dock alltid anges i ansökan.

Brf. Dristigheten följer bostadsrättslagen och Hyresnämndens praxis vid behandlingen av ansökningar om upplåtelser i andra hand.

Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett hyresavtal.

Om din ansökan avslås ska styrelsen ange skälen för sitt beslut. Därefter har du möjlighet att få din sak prövad i Hyresnämnden. Du gör en ansökan om andrahandsupplåtelse hos hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan inte överklagas.

Hyr du ut din lägenhet utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.

Läs mer på: http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____829.aspx

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning finns att hämta här (högerklicka och välj ”Spara länk som”).