Mäklarinformation

Om oss

Bostadsrättsföreningen Dristigheten är en äkta bostadsrättsförening. Föreningens fastigheter är byggda 1942 av HSB Malmö, arkitekt Sven Grönqvist. Föreningen innehar idag 54 stycken lägenheter, alla med bostadsrätt. Föreningens två fastigheter är fördelade på adresserna Torekovsgatan 11 A-C samt Bodekullsgatan 23 A-C. Fastigheterna består av fyra våningar (exkl. vind) utan hiss. Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC.

Gemensamma utrymmen

Varje lägenhet innehar ett källar-och vindsförråd. Gemensamt finns två tvättstugor, en i varje hus. I källaren finns cykelrum, hobbyrum samt mindre barnvagnsrum vid respektive port. I källaren Bodekullsgatan 23 finns även ett träningsrum för medlemmar att nyttja som rustades upp under 2016 med nytt material och inredning. 
På vår trevliga och gemensamma innergård finns det tillgång till utemöbler samt grillar att nyttja.

Avgifter

I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-tv och bredband.

Ekonomi

En avgiftshöjning på 2 % gjordes 2018. Inga nya avgiftshöjningar är planerade (uppdaterad 2020). Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5% betalas av köparen och 1% pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Kabel-TV och bredband

Föreningen innehar ett gemensamt gruppavtal för kabel-tv och internet via Com Hem som är inkluderat i månadsavgiften.

Genomförda renoveringar

2018: Underhåll dagvattenledningar Bodekullshuset
2017: Omhändertagande av dagvatten från stuprör
2017: Nytt torkskåp i Torekovshuset
2017: Åtgärdade entrésteg (frostskador) i respektive port
2017:
Åtgärdade fuktproblem i källare
2016: Lås på bakgårdens grindar, uppfräschning av träningslokal samt bygge av miljöhus på gården
2012: Fasad lagades
2012: Tak byttes
2008: Avloppsstammar relinades
2008: Vattenstammar relinades
2008: Balkonger renoverades

Planerade renoveringar

Föreningen följer en underhållsplan.

Vår senaste årsredovisning

Här finner du Bostadsrättsföreningen Dristighetens årsredovisning 2019.

Och här finner du föreningens stadgar.