Lite uppdateringar

Vi skulle vilja informera om att det fortfarande inte är tillåtet att parkera på parkeringen bakom Bodekullshuset.

Vi kommer också att införa en utökning av källsorteringen genom att börja sortera matavfall separat. I samband med gårdsdagen och festen i sensommar kommer vi informera om detta, och dela ut de kärl ni kommer behöva för att sortera i. Med denna ändring hoppas vi kunna minska kostnaderna för sophämtning, då vikten på de övriga soporna blir mindre (de hanteras separat). Har ni några frågor kring detta, kontakta styrelsen.