Nu träffas vi igen!

Med anledning av covid-19 kommer vi i år att hålla föreningsstämman utomhus i mitten av juni. Detta för att kunna på ett enkelt vis erbjuda alla att delta. Som alltid, kommer även årsredovisningen att presenteras. I år erbjuds den främst i digitalt format. Du kan hitta BRF Dristighetens årsredovisning 2019 här.