Årets årsmöte

I mitten av maj hölls en årstämma i föreningen. Denna gång höll vi till i styrelserummet och där och då valdes nya styrelsemedlemmar in – vi välkomnar vår nya styrelseledamot Gunnar, och vår nya suppleant Johanna!

Förutom att välja nya styrelsemedlemmar presenterades bland annat förra årets redovisning. Du kan hitta BRF Dristighetens årsredovisning 2018 här.