Information från styrelsen

I och med det nya styrelsearbetet vill vi informera lite kring vad som diskuterats och bestämts den senaste tiden.

Vi har nyligen gjort en fullständig besiktning av båda fastigheterna för att underlätta upplägget av en ny underhållsplan och budgetarbete i framtiden. Besiktningen underströk åtgärder som bör ses över inom fem- respektive och tioårsplaner och vi har tagit in offert på dessa arbeten. Bland annat har tak, fasad och källarutrymmen diskuterats. För mer information om detta, kontakta styrelsen.

Det har även diskuterats, vilket också togs upp på föregående årsmöte, en eventuell hyreshöjning med underhållsplanen i åtanke. Styrelsen har dock arbetat med att se över lån och fasta kostnader för fastigheterna för att försöka undvika denna höjning. Än så länge är inget beslut taget, men mer information om detta kommer snart.

Styrelsen har även som för avsikt att se över alla andrahandsuthyrningar av lägenheter och kommer snarast att informera närmare vad som gäller för framtida och nu löpande andrahandskontrakt. Reglerna kommer att förändras, med föreningens bästa i åtanke.

Vi kommer som sagt informera mer om ovan punkter allt som arbetet fortlöper. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor!

Mvh,
Styrelsen Brf Dristigheten