Träffa styrelsen

Den 2:a torsdagen i månaden håller styrelsen alltid möte i styrelserummet i Bodekullshusets källare. Behöver ni komma i kontakt med oss är ni välkomna att titta förbi.

Lite uppdateringar

Vi skulle vilja informera om att det fortfarande inte är tillåtet att parkera på parkeringen bakom Bodekullshuset.

Vi kommer också att införa en utökning av källsorteringen genom att börja sortera matavfall separat. I samband med gårdsdagen och festen i sensommar kommer vi informera om detta, och dela ut de kärl ni kommer behöva för att sortera i. Med denna ändring hoppas vi kunna minska kostnaderna för sophämtning, då vikten på de övriga soporna blir mindre (de hanteras separat). Har ni några frågor kring detta, kontakta styrelsen.

Ett träd har vält

Under det blåsiga vädret idag på eftermiddagen har ett träd på innergården vält och hamnat ovanpå några cyklar. Trädet stod mellan grillplatsen och Bodekullshuset och ligger över gången och cykelparkeringen. Styrelsen har kontaktat fastighetsförvaltaren för att komma och ta bort trädet under morgondagen, torsdag.

Tyvärr får vi bara hoppas att inga cyklar blev skadade, och om så skulle vara fallet bör de berörda ägarna ta kontakt med respektive försäkringsbolag.

Information från styrelsen

I och med det nya styrelsearbetet vill vi informera lite kring vad som diskuterats och bestämts den senaste tiden.

Vi har nyligen gjort en fullständig besiktning av båda fastigheterna för att underlätta upplägget av en ny underhållsplan och budgetarbete i framtiden. Besiktningen underströk åtgärder som bör ses över inom fem- respektive och tioårsplaner och vi har tagit in offert på dessa arbeten. Bland annat har tak, fasad och källarutrymmen diskuterats. För mer information om detta, kontakta styrelsen.

Det har även diskuterats, vilket också togs upp på föregående årsmöte, en eventuell hyreshöjning med underhållsplanen i åtanke. Styrelsen har dock arbetat med att se över lån och fasta kostnader för fastigheterna för att försöka undvika denna höjning. Än så länge är inget beslut taget, men mer information om detta kommer snart.

Styrelsen har även som för avsikt att se över alla andrahandsuthyrningar av lägenheter och kommer snarast att informera närmare vad som gäller för framtida och nu löpande andrahandskontrakt. Reglerna kommer att förändras, med föreningens bästa i åtanke.

Vi kommer som sagt informera mer om ovan punkter allt som arbetet fortlöper. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor!

Mvh,
Styrelsen Brf Dristigheten