Nu träffas vi igen!

Med anledning av covid-19 kommer vi i år att hålla föreningsstämman utomhus i mitten av juni. Detta för att kunna på ett enkelt vis erbjuda alla att delta. Som alltid, kommer även årsredovisningen att presenteras. I år erbjuds den främst i digitalt format. Du kan hitta BRF Dristighetens årsredovisning 2019 här.

Årets årsmöte

I mitten av maj hölls en årstämma i föreningen. Denna gång höll vi till i styrelserummet och där och då valdes nya styrelsemedlemmar in – vi välkomnar vår nya styrelseledamot Gunnar, och vår nya suppleant Johanna!

Förutom att välja nya styrelsemedlemmar presenterades bland annat förra årets redovisning. Du kan hitta BRF Dristighetens årsredovisning 2018 här.

Fåglar, fåglar, fåglar

För att ta oss igenom en säsong av häckande fåglar i området, har bostadsrättsföreningen i år placerat ut fågelskrämmor på taken.

Måsarnas skrik är (tyvärr) en del av deras naturliga beteende och lätena kan handla om alltifrån en varning om inkommande fara till helt vanligt kärleksgnabb mellan måsparen. Under perioden 1 april – sista juli häckar fåglarna och skapar därmed en del störningar för oss människor som bor i området genom deras höga skrik och aggressiva utfall.

Fram till och med den 1 april går det bra att plocka bort ägg och fågelbon, därefter är fåglarna fredade fram till och med den sista juli. Men förutom fågelskrämmor, finns det andra saker boende kan hålla sig till för att minska närvaron av fiskmåsar:

 – det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Vill man mata småfåglar bör det ske t.ex. i en utplacerad hög fågel fröautomat eller genom upp hängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

 – håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.